Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ

1. Στάση σε τόπο:
α) με τοπικά επιρρήματα (hic, ibi = εδώ, illic = εκεί).
π.χ. Exspectabimus vos illic = θα σας περιμένουμε εκεί.

β) με μια από τις προθέσεις: in, sub, super + αφαιρετική (εμπρόθετος
προσδιορισμός)
π.χ. In hac urbe vivo = σ’ αυτήν την πόλη ζω.

γ) με μια από τις προθέσεις: ante, apud, ad, adversus, contra, circa,
transt + αιτιατική (εμπρόθετος προσδιορισμός).
π.χ. Hannibal ante portas urbis est.

δ) με απλή γενική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού
νησιού πρώτης ή δεύτερης κλίσης και ενικού αριθμού.
π.χ. Sum Romae et Corinthi.
Deli habito = κατοικώ στη Δήλο.

ε) με απλή αφαιρετική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή
μικρού νησιού πρώτης ή δεύτερης κλίσης και πληθυντικού αριθμού
ή τρίτης κλίσης ενικού και πληθυντικού αριθμού ή πληθυντικού
αριθμού όλων των άλλων κλίσεων.
π.χ. Vixi Philippis = έζησα στους Φιλίππους (Philippi – orum).
Sum Athenis (Athenae – arum), Carthagine (Carthago – inis).2. Κίνηση σε τόπο:
α) με τοπικά επιρρήματα (huc = εδώ, eo, illuc = εκεί).
π.χ. Currebant huc et illuc = έτρεχαν εδώ κι εκεί.

β) με μια από τις προθέσεις: in, sub, super + αιτιατική πτώση και ad +
αιτιατική (προς πρόσωπο κίνηση).
π.χ. Eo in hortum = πηγαίνω στον κήπο.

γ) με απλή αιτιατική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού
νησιού.
π.χ. Eo Romam = πηγαίνω στη Ρώμη.
Venio Athenas = έρχομαι στην Αθήνα.

3. Κίνηση από τόπο:
α) με τοπικά επιρρήματα (hinc = από ‘δω, inde = από ‘κει)

β) με μια απ’ τις προθέσεις: ex, ab, de + αφαιρετική.
π.χ. Venio ex Italia = απ’ την Ιταλία.

γ) με απλή αφαιρετική πτώση, όταν δηλώνεται όνομα πόλης ή μικρού
νησιού.
π.χ. Hostes Roma (Athenis, Delo, Corintho…) abierunt = οι εχθροί
έφυγαν από τη Ρώμη.

4. Κίνηση διαμέσου τόπου:
α) με την πρόθεση per + αιτιατική πτώση.
π.χ. Itur per medium urbem = γίνεται πορεία διαμέσου της πόλης.

β) με απλή αφαιρετική πτώση, κύριως με τις εξής λέξεις:
via = διά της οδού, ponte = διά της γέφυρας, porta = διά της
πόρτας, terra = διά της ξηράς, mari = διά της θαλάσσης.

Σημειώσεις:
α) Όταν στα ονόματα πόλης ή μικρών νησιών προηγούνται ή έπονται οι
λέξεις: urbs, oppidum, insula, τότε η στάση σε τόπο, η κίνηση σε τόπο, η από
τόπου κίνηση και η διαμέσου τόπου κίνηση εκφέρονται εμπρόθετα (όχι με απλή
μόνο πτώση).
π.χ. Venerunt in urbem Romam (όχι απλώς Romam) = ήλθαν στην πόλη
Ρώμη.
Navigaverunt per mare Nigrum (όχι mari Nigro) = έπλευσαν
διαμέσου της Μαύρης Θάλασσας.

β) Όπως τα ονόματα πόλεων, έτσι και το όνομα domus χρησιμοποιείται
επιρρηματικά χωρίς πρόθεση, για να δηλώσει ένα τοπικό προσδιορισμό, με απλή
πτώση:
domi: στο σπίτι (ή στην πατρίδα) [στάση σε τόπο με απλή γενική πτώση].
domum: προς στο σπίτι (ή προς την πατρίδα) [κίνηση σε τόπο με απλή
αιτιατική πτώση].
domo: απ’ το σπίτι (ή απ’ την πατρίδα) [κίνηση από τόπο με απλή
αφαιρετική πτώση].
Το ίδιο συμβαίνει με τις φράσεις:
π.χ. Domi bellique ή domi militiaeque = στην ειρήνη και στον πόλεμο
(στάση σε τόπο).
Επίσης:
π.χ. Eo rus (αιτ. πτώση) = πηγαίνω στον αγρό (κίνηση σε τόπο).
Venio rure (αφαιρ. πτώση) = έρχομαι από τον αγρό (κίνηση από τόπο).
Sum ruris (γενική πτώση) = είμαι στον αγρό (στάση σε τόπο).
Πηγη: www.neo.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου