Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Υλοποίηση σχεδίου Erasmus+ απο το ΓΕΛ Λιμένα Θάσου

Τίτλος προγράμματος: "Καλλιέργεια ευρωπαϊκής προοπτικής της σχολικής μονάδας στην ψηφιακή εποχή"

Σχολείο: Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου

Υλοποίηση: 15 Σεπτεμβρίου 2015 - 15 Σεπτεμβρίου 2017

   Κατά το σχολικό έτος 2014-15, παράλληλα με άλλες δράσεις, εκπονήθηκε σχέδιο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για το Γενικό Λύκειο Λιμένα, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Σ. Σιαμαντούρα (ΠΕ02). Το σχέδιο κατατέθηκε για έγκριση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2015. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. . Το ΓΕΛ Λιμένα σημείωσε πολύ καλή επίδοση, όπου κατατάχθηκε στη 55η  θέση σε συνολικά 95 υποβληθέντα σχέδια από σχολεία όλης της Ελλάδας και όλων των βαθμίδων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια). Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τα σχολικά έτη 2015-17 με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την Σωτηρία Σιαμαντούρα (ΠΕ02).

   Το σχέδιο περιλαμβάνει την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω Νέων Τεχνολογιών,αλλά και στην οργάνωση και υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Erasmus+.Στο τμήμα που αφορά την ατομική κινητικότητα συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου, που μιλούν κατ' ελάχιστο αγγλικά, έχουν ευχέρεια στη χρήση των ΤΠΕ (πιστοποίηση Α επιπέδου), καθώς και πρότερη εμπειρία σε εκπαιδευτικές συνεργασίες. Πρόκειται για την υπεύθυνη του προγράμματος Σ. Σιαμαντούρα και την διευθύντρια του σχολείου Αρετή Κώτση (ΠΕ01). Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν την κατάρτιση και επιμόρφωση προσωπικού στο εξωτερικό. Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου θα συμμετέχουν πολλοί εκπαιδευτικοί συμμετέχοντας στις μελλοντικές σχολικές συμπράξεις.

   Οι βασικοί άξονες του παρόντος σχεδίου είναι η ψηφιακή εξειδίκευση, οι πρωτοποριακές συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας καθώς και η οργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Θέτοντας ως κύριο στόχο το άνοιγμα των ευρωπαϊκών οριζόντων του σχολείου, είναι απαραίτητη η απόκτηση ανάλογων δεξιοτήτων από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με βάση τις ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως προέκυψαν μέσα από  συζητησεις του συλλόγου διδασκόντων (ανάγκη εκσυγχρονισμού της διδασκαλίας και υλοποιησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάγκη επίγνωσης της διαπολιτισμικότητας), θέσαμε τους παρακάτω άξονες ως βασικούς πυλώνες του παρόντος σχεδίου:
α) απόκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
β) επίγνωση στρατηγικών σχεδιασμού και υλοποίησης ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων
γ) εφαρμογή νέων πρακτικών σχετικά με την οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης
δ) ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Παρακάτω αναλύονται οι στόχοι όπως αυτοί προκύπτουν από τις ανάγκες του σχολείου με βάση τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης:
- Υπάρχει η βούληση να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες με σκοπό τη γλωσσική και πολιτιστική καλλιέργεια αλλά και τη διεύρυνση του προγράμματος σπουδών. Ο στόχος αυτός θεωρείται πολύ σημαντικός καθώς οι μαθητές μας βρίσκονται στο ηλικιακό φάσμα που επιβάλλει το άνοιγμα των οριζόντων τους σε κοινωνικό επίπεδο, εφόσον πολύ σύντομα θα πάψουν να είναι μαθητές και θα είναι πολίτες μιας χώρας η οποία ατενίζει στο Ευρωπαϊκό της μέλλον. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του νέου τους ρόλου, αλλά και στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Προερχόμενοι από ένα μικρό και απομονωμένο λόγω γεωγραφικής θέσης μέρος δεν έχουν πολλές ευκαιρίες για να το επιτύχουν.
- Επιπλέον, είναι εφικτό να ανανεωθεί ο τρόπος διδασκαλίας μέσω της ανταλλαγής απόψεων για νέες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας αλλά και μέσω της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού στην χρήση νέων τεχνολογιών. Είναι περιττό να αναφέρουμε την σημασία της ορθής χρήσης των νέων τεχνολογιών για την διδακτική πράξη αλλά και την επικοινωνία στην εποχή μας. Μέσω των εκπαιδευτικών θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες οι μαθητές, έτσι ώστε να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία για τον κοινωνικό και εργασιακό τους βίο. Ο στόχος αυτός ενισχύεται και από την πρόσφατη προσπάθεια εξοπλισμού του σχολείου μας με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ( netbook, τηλεοράση, προτζέκτορες, ηχοσύστημα) σε κάθε τάξη. Εφόσον υπάρχει η υλικοτεχνική υποδομή είναι ανάγκη να υπάρξει και η ανάλογη κατάρτιση των εκπαιδευτικών για να γίνει σωστή χρήση της.

   Συμπερασματικά, η υλοποίηση του σχεδίου θα επιφέρει βελτιώσεις σε αρκετούς τομείς που χρήζουν βελτίωση:
- δεξιότητες προσωπικού ( γλωσσικές, κοινωνικές, διδακτικές, οργάνωσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων)
- δεξιότητες μαθητών ( γλωσσικές, κοινωνικές, ψηφιακές)
- ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου ( οργάνωση ευρωπαϊκών διακρατικών συμπράξεων και αδελφοποιήσεων, προγραμμάτων eTwinning)
- οργάνωση της διδασκαλίας ( υποστήριξη μαθητών σε μαθησιακό, ψυχολογικό και παιδαγωγικό επίπεδο, εφαρμογή υποστηρικτικής / διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε μαθητές με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο ή εκπαιδευτικές ανάγκες, εκσυγχρονισμός διδασκαλίας)
- δεξιότητες διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων.

   Το σχέδιο διαρκεί δύο χρόνια και περιλαμβάνει αρκετές δραστηριότητες.
-Πριν τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα γίνει προετοιμασία των υποψηφίων στα ζητήματα για τα οποία θα λάβουν επιμόρφωση, αλλά και επικοινωνία με τους διοργανωτές, ωστε να διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η μετακίνηση του προσωπικου.
-Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εβδομαδιαία σεμινάρια με θέμα την οργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την χρήση ψηφιακών εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο πρόγραμμα υλοποιείται στην Ιταλία με θέμα την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δεύτερο πρόγραμμα διοργανώνεται απο το Ινστιτούτο Cervantes της Μαδρίτης και έχει τίτλο "Innovative skills in ICT through collaborative and project-based teaching and learning". Κατά τη διάρκεια του σεμιναριού οι επιμορφούμενοι θα έρθουν σε επαφή με άλλους ευρωπαίους συναδέλφους, θέτοντας τις βασεις για μελλοντικές συνεργασίες.
-Μετά την λήξη των σεμιναρίων θα παρουσιάσουν αυτά που έμαθαν, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές επιμορφώνοντας τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Μέσα από το σύλλογο των διδασκόντων θα συσταθεί ομάδα οργάνωσης και διαχείρισης προγραμμάτων Erasmus+, στην οποία θα υπάρχουν 3-4 εκπαιδευτικοί του σχολείου.
-Ακολούθως, θα γίνουν οι απαραίτητες επαφές, για να οργανωθούν συμπράξεις και eTwinning έργα για το επόμενο σχολικό έτος. Παράλληλα θα γίνει επιλογή των καλών πρακτικών που θα υιοθετηθούν, θα αξιολογηθουν και θα ενσωματωθούν στο  σπουδων. Για τα αποτελέσματα θα ενημερωθούν  όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.
-Τέλος θα γίνει δημοσιοποήση των αποτελεσμάτων σε ειδική ημερίδα, αλλά και στην οικεία Διεύθυνση και τους σχολικούς συμβούλους.