Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

«Στερεότυπα, φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός» Πρόταση διδασκαλίας με χρήση διαδικτύου

Θέμα: «Στερεότυπα, φυλετικός και κοινωνικός ρατσισμός»
Εισαγωγή: Για την πολύπλευρη προσέγγιση ενός κοινωνικού θέματος ή προβληματισμού στο μάθημα της Έκφρασης – Έκθεσης είναι απαραίτητη η χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ειδικότερα του διαδικτύου που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν σφαιρική γνώση. Το διαδίκτυο προσφέρει στους μαθητές ένα ευρύ πεδίο ευκαιριών για ανεξάρτητη μάθηση. Η προσέγγιση είναι μαθητοκεντρική και εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή τους.
Με τη χρήση του διαδικτύου ο µαθητής δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά ενεργός συµµέτοχος στην απόκτηση γνώσης.
Ο μαθητής, επίσης, παρακινείται να διερευνήσει ένα κοινωνικό ζήτημα σε βάθος από τη στιγμή που μπορεί να έχει πρόσβαση, μέσω ενός μεγάλου αριθμού υπερσυνδέσμων σε άλλους σχετικούς ιστοχώρους. Το γεγονός αυτό διευκολύνει τον μαθητή, δίνοντάς του πρόσβαση στους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζονται τα κοινωνικά ζητήματα από πολλές διαφορετικές οπτικές.
Ο καθηγητής παράλληλα µπορεί να κατευθύνει την προσοχή των µαθητών σε συγκεκριµένα σηµεία, τα οποία θα ήθελε να τονίσει ιδιαίτερα.Διδακτικό αντικείμενο: Έκφραση – Έκθεση Β’ Λυκείου (Ενότητα: Βιογραφικά Είδη, «στερεότυπα – προκαταλήψεις»)
Περιγραφή: Ο ρατσισμός και οι μορφές του. Οι διαφορές, τα στερεότυπα και η δύναμή τους. Τα αποτελέσματα του ρατσισμού. Τρόποι αντιμετώπισης ρατσιστικών εκδηλώσεων.
Τάξη: Β2΄ Γενικού Ενιαίου Λυκείου Οιχαλίας Τρικάλων. Αριθμός Μαθητών: Δέκα (10)
Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες
Χρόνος πραγματοποίησης: Φεβρουάριος 2010
Εκπαιδευτικός: Κουφογιάννης Ευθύμιος, φιλόλογος
Σχέση με το πρόγραμμα σπουδών: Ενίσχυση της διδασκαλίας από το σχολικό εγχειρίδιο με την άντληση επί πλέον πληροφοριών από το διαδίκτυο για το ρατσισμό.
Παιδαγωγικές αρχές και μέθοδος: Επιδιώκεται η προσέλκυση του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητας των μαθητών. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ομαδοσυνεργατική.
Υλικό και εργαλεία: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ένας ανά δύο μαθητές),άντληση συγκεκριμένου πληροφοριακού υλικού από το διαδίκτυο, φύλλα εργασίας
Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.komvos.edu.gr, www.google.com, www.amnesty.gr,
www.kethi.gr/greek/ethniki/violence.html, www.isotita.gr
http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/?langid=el
www.medlab-uoi.gr/.../Τι%20εννοούμε%20με%20τον%20όρο%20ευπαθείς%20κοινωνι... -,
www.iom.gr/inst/iom/gallery/Events/Ομιλία%20Α.%20Ζαβού.doc (Μ.Μ.Ε. και Μετανάστες)
www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/index.html, Ελληνική ομάδα για τα δικαιώματα των Μειονοτήτων: Βίοι παράλληλοι,
www.unicef.gr -η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού
Προετοιμασία: Στην τάξη έχει προηγηθεί διδασκαλία του κεφαλαίου «Στερεότυπα – Προκαταλήψεις» σύμφωνα με το σχολικό εγχειρίδιο.
Στόχοι: Σε αυτό το μάθημα επιδιώκεται οι μαθητές να:
1) Προσεγγίσουν την έννοια του ρατσισμού και των διαφόρων μορφών του.
2) Αντιληφθούν ότι ο ρατσισμός σε βάρος ατόμων ή κοινωνικών ομάδων στηρίζεται σε μυθεύματα που οδηγούν στην εχθρότητα και τον εθνικισμό.
3) Συνειδητοποιήσουν ότι οι διακρίσεις και ο ρατσισμός μας αφορούν όλους και γι’ αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν με την ενεργητική στάση μας.
4) Κατανοήσουν την εικόνα που μας έχουν δημιουργήσει τα ΜΜΕ για τα δύο φύλα και να τη συσχετίσουν με την εικόνα που έχουμε σχηματίσει εξαιτίας της διαπαιδαγώγησής μας.
5) Ανιχνεύσουν τις συνθήκες που ευνοούν την ξενοφοβία της κοινωνίας και να προτείνουν προϋποθέσεις απόκτησης υπηκοότητας από τους μετανάστες στη χώρα που τους φιλοξενεί.

Πορεία και δραστηριότητες: Οι μαθητές θα χωριστούν σε πέντε ομάδες των δύο μελών και θα επισκεφθούν διάφορες ιστοσελίδες για το ρατσισμό και τα στερεότυπα. Με την καθοδήγηση του καθηγητή, κάθε ομάδα θα αναλάβει να μελετήσει συγκεκριμένα θέματα.

Χρονοδιάγραμμα

• 5’ Εισαγωγή – φύλλα εργασίας
• 20’ Αναζήτηση στο διαδίκτυο
• 15’ Καταγραφή στοιχείων στα φύλλα εργασίας
• 35’ Παρουσίαση ευρημάτων από τις πέντε ομάδες μαθητών
• 15’ Διάλογος - συμπεράσματα

Δραστηριότητες εντός σχολείου

Η 1η ομάδα θα μελετήσει τον ρατσισμό και τις μορφές του.
Η 2η ομάδα θα μελετήσει τη σχέση ρατσισμού – εθνικισμού, διάφορους μύθους και τις αντίστοιχες αλήθειες.
Η 3η ομάδα θα μελετήσει την αναγκαιότητα επίδειξης προσωπικού ενδιαφέροντος για καταπιεσμένα μέλη της ίδιας ή διαφορετικής κοινωνικής ομάδας και τους τρόπους συμπαράστασης σ’ αυτά.
Η 4η ομάδα θα μελετήσει τα διάφορα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για τα δύο φύλα όπως προβάλλονται στα Μ.Μ.Ε.
Η 5η ομάδα θα μελετήσει τη ξενοφοβία και τον ρατσισμό σε βάρος των μεταναστών.
Οι μαθητές κάθε ομάδας θα συμπληρώσουν συγκεκριμένο φύλλο εργασίας και θα παρουσιάσουν την εργασία τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Επίσης, οι μαθητές κάθε ομάδας θα έχουν μπροστά τους τα φύλλα εργασίας και των άλλων ομάδων και θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε κάθε ερώτημα.

Δραστηριότητες εκτός σχολείου
Επίσης, ως εργασία για το σπίτι μπορεί να ανατεθεί στους μαθητές να αναζητήσουν οπτικοακουστικό υλικό για το ρατσισμό μέσα στο διαδίκτυο (π.χ. σχετικές φωτογραφίες που δείχνουν το ρατσισμό ή τον στηλιτεύουν).
Πηγή: http://www.filologoi.gr

1 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Επάνω στο θέμα του ρατσισμού προτίμησα να γυρίσω μια μαύρη κωμωδία μικρού μήκους ταινία. Ισως να προκαλεσει αντιδράσεις ή ακόμα και απογοητεύσεις αλλά αξίζει να διαβάσει κανείς την περιγραφή και την εξήγηση της ταινίας στην επίσημη σελίδα στο facebook.

Ζουάν - Καρμική Εκδίκηση

http://www.youtube.com/watch?v=xI9BAqA_ADw&

Δημοσίευση σχολίου