Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Αδίδακτο κείμενο 1

Μια επιπλέον εξάσκηση για οτυς μαθητές της Θεωρητικής... Περιμένω τη λύση του!!!

Πλουτάρχου, Περί Παίδων Αγωγής ,9 Β-Γ

Πατέρες τινές σπεύδοντες τούς παῖδας πρωτεῦσαι πόνους αὐτοῖς ὑπερμέτρους ἐπιβάλλουσιν, οἷς ἀπαυδῶντες ἐκπίπτουσι, καί ἄλλως βαρυνόμενοι ταῖς κακοπαθείαις οὐ δέχονται τήν μάθησιν. Ὥσπερ γάρ τά φυτά τοῖς μέν μετρίοις ὕδασι τρέφεται, τοῖς δέ πολλοῖς πνίγεται, τόν αὐτόν τρόπον ψυχή τοῖς μέν συμμέτροις αὒξεται πόνοις, τοῖς δ' ὑπερβάλλουσι βαπτίζεται. Δοτέον οὖν τοῖς παισίν ἀναπνοήν τῶν συνεχῶν πόνων, ἐνθυμουμένους ὅτί πᾶς ὁ βίος ἡμῶν εἰς ἄνεσιν καί σπουδήν διῂρηται. Καί διά τοῦτ' οὐ μόνον ἐγρήγορσις ἀλλά καί ὕπνος εὑρέθη, οὐδέ χειμών ἀλλά καί εὐδία, οὐδ' ἐνεργοί πράξεις ἀλλά καί ἐορταί. Συνελόντι δ' εἰπεῖν ἡ ἀνάπαυσις τῶν πόνων ἐστίν ἄρτυμα.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
σπεύδω =βιάζομαι, οἷς =από τους οποίους, ἀπαυδῶ= κουράζομαι, ἐκπίπτω =ξεφεύγω, αφήνω στη μέση, σύμμετρος= μετρημένος, δοτέον= πρέπει να δίνουμε,
ἐνθυμούμαι =έχω στο νου μου (θυμός = ψυχή) ἡ εὐδία= καλός καιρός, καλοκαιρία, συνελόντι εἰπεῖν= με λίγα λόγια, τό ἄρτυμα= καρύκευμα, ό,τι προξενεί ευχαρίστηση

* H επιμέλεια του κειμένου εγινε από τον συνάδελφο και φίλο Στράτο Τσαγγάρη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου