Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα της Ιστορίας, Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου

Τα θέματα των εξετάσεων στο μάθημα της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι
σαφή και κατανοητά, αλλά κινούνται ανάμεσα στην επανάληψη θεμάτων των προηγούμενων
χρόνων και στην προσπάθεια να καλυφθεί το σύνολο της διδακτέας ύλης, χωρίς να δίδεται και εφέτος μια νέα οπτική και ερμηνευτική θεώρηση.
Σχετικά με το θέμα Α2 επαναλαμβάνουμε την επισήμανση της προηγούμενης ανακοί-
νωσης ότι τα ιστορικά γεγονότα αντιμετωπίζονται ως όροι, πράγμα αντιεπιστημονικό, με αποτέλεσμα να στενεύει η ιστορική γνώση και να οδηγούνται οι μαθητές στη στείρα απομνημόνευση.
Τα θέματα Β1 και Β2 είναι απομνημονευτικού τύπου και δεν προάγουν την κριτική σκέ-
ψη. Επιπρόσθετα, δεν προέρχονται από τα σημαντικότερα γεγονότα της νεότερης ιστορίας.
Αγνοούνται θέματα που έχουν σχέση με ιστορικά γεγονότα του μεσοπολέμου, διαμόρφωσης
κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, πολιτικών σχηματισμών και ιδεολογικών αντιπαραθέσε-
ων.
Στη δεύτερη ομάδα θεμάτων που αναφέρεται στις πηγές επαναλαμβάνεται η αντίληψη
που διατρέχει τα θέματα των τελευταίων χρόνων.
Το θέμα Γ1 ζητάει να παραθέσουν οι μαθητές τις ιστορικές πληροφορίες που διαθέ-
τουν, προσθετικά και συμπληρωματικά, χωρίς καμία συνθετική και ερμηνευτική μέθοδο.
Το θέμα Δ1 ωθεί τους μαθητές να κατευθυνθούν σε αναδιάταξη των παρατιθέμενων ι-
στορικών γνώσεων και να τις εντάξουν σε αντίστοιχες λογικές ενότητες, χωρίς να προωθεί την κριτική έρευνα των πηγών και την ερμηνευτική διαδικασία.
Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου