Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ

“Η εκπαίδευση είναι δικαίωμα
όλων... Τα κράτη είναι υπο -
χρεωμένα να την εξασφα -
λίζουν στον πληθυσμό τους
χωρίς διακρίσεις”.
(Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Ορισμός
Αναλφαβητισμός, με την κλασική έννοια του όρου, είναι η άγνοια των στοιχειωδών γραμμάτων, η αδυναμία ανάγνωσης και γραφής.
Σύμφωνα με την Ουνέσκο “αναλφάβητος είναι όποιος δεν έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις και ικανότητες για την άσκηση όλων των δραστηριοτήτων για τις οποίες η γραφή, η ανάγνωση και η αρίθμηση είναι απαραίτητες”.
Μορφές - είδη
Πλήρης / ολικός : πλήρης άγνοια γραφής και ανάγνωσης
Μερικός : ικανότητα ανάγνωσης, όχι γραφής
Οι αναλφάβητοι χωρίζονται επίσης σε δύο μεγάλες κατηγορίες :
α. τους oργανικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που δε διδάχθηκαν ποτέ γραφή και ανάγνωση, άρα δε φοίτησαν ποτέ στο σχολείο και
β. τους λειτουργικά αναλφάβητους, εκείνους δηλαδή που διδάχθηκαν γραφή και ανάγνωση, αλλά στη συνέχεια δεν καλλιέργησαν αυτές τις γνώσεις, με αποτέλεσμα να ατονήσουν και να ξεχαστούν.
Αξίζει εντούτοις να σημειωθεί ότι η γενίκευση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η εξάπλωση των ΜΜΕ μετέβαλαν σε μεγάλο βαθμό το περιεχόμενο του αναλφαβητισμού. Έτσι, σήμερα, ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι η αδυναμία κατανόησης απλών γεγονότων τα οποία αναφέρονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων (κοινωνική, οικονομική, πολιτική). Αυτή η μορφή αναλφαβητισμού είναι ανεξάρτητη από την τυπική μόρφωση και συναντάται σε κάθε κοινωνικό στρώμα.
- Ο αναλφαβητισμός είναι φαινόμενο δηλωτικό της πολιτισμικής ανάπτυξης ενός λαού.
- Παρατηρείται κυρίως στις υπανάπτυκτες χώρες και λιγότερο στις αναπτυσσόμενες.
- Εμφανίζεται και στις αναπτυγμένες, όπου πλήττει κυρίως :
οικονομικά εξαθλιωμένα στρώματα, κατώτερες κοινωνικές τάξεις, μετανάστες και πρόσφυγες, γενικά τις μειονότητες, τις γυναίκες, τον αγροτικό πληθυσμό.
Αίτια

Οικονομικοί λόγοι : α. η ανάγκη για βιοπορισμό οδηγεί στην αναζήτηση εργασίας από την παιδική ηλικία και επομένως στην απομάκρυνση από τα εκπαιδευτικά κέντρα.
β. οικονομική και κοινωνική καθυστέρηση, χαμηλό βιοτικό επίπεδο  αδυναμία ίδρυσης σχολείων.

 Αδιαφορία του κράτους
για την επαρχία, τις αγροτικές περιοχές, τις υποβαθμισμένες και τις δυσπρόσιτες (βλ. έλλειψη σχολείων).

Κοινωνικές ανισότητες - μη κατοχυρωμένο για όλους το κοινωνικό δικαίωμα στην παιδεία - ο αναλφαβητισμός συνδέεται στενά με τη φτώχεια και την κοινωνική περιθωριοποίηση (για παράδειγμα τα παιδιά αναλφάβητων γονιών έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μείνουν αναλφάβητα).

 Προκαταλήψεις, στερεότυπα, κοινωνικός και φυλετικός ρατσισμός.

 Μετανάστευση, προσφυγιά

 Πόλεμος, αλλεπάλληλες πολεμικές περιπέτειες - μακρόχρονη υποδούλωση σε ξένους κατακτητές.

 Πολιτικά συμφέροντα - προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης και εκμετάλλευσης των αναλφάβητων από ανελεύθερα καθεστώτα.

 Η ευθύνη της οικογένειας

 Χαμηλό πνευματικό επίπεδο - περιορισμένες πνευματικές δυνατότητες

 Μεγάλος αριθμός νομάδων-κτηνοτρόφων - διασπορά μεγάλου τμήματος πληθυσμού σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς.

ειδικά για το λειτουργικό

 Η εγκατάλειψη των βασικών σπουδών πριν από την ολοκλήρωσή τους - η γρήγορη ένταξη στην παραγωγική διαδικασία και η απομάκρυνση από την εκπαίδευση  αδρανοποίηση και λήθη των ήδη υπαρχουσών γνώσεων.

 Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων συνθηκών ζωής - οι ραγδαίες εξελίξεις - ο καταιγισμός των ανθρώπων με πληροφορίες από τα ΜΜΕ  αδυναμία αφομοίωσής τους από το σύγχρονο άνθρωπο.
 Η έντονη εξειδίκευση που οδηγεί σε πνευματική μονομέρεια, σε έλλειψη γενικών γνώσεων.

 Η χρησιμοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας που εισάγει στοιχεία αυτοματισμού στην καθημερινή ζωή, οξύνει το πρόβλημα του αναλφαβητισμού.

Συνέπειες

σε ατομικό επίπεδο
 ο αναλφάβητος εξαρτάται από τους άλλους ανθρώπους - συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης

 αδυναμία εύρεσης εργασίας - περιορισμένοι οι τομείς απασχόλησης

 υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου - πρωτόγονος ο τρόπος διαβίωσης

 ο αναλφάβητος βυθίζεται σε σκοτάδι αμάθειας, είναι δέσμιος προκαταλήψεων, προλήψεων, δεισιδαιμονιών - χειραγωγείται εύκολα, φανατίζεται, γίνεται άβουλο ενεργούμενο  είναι πνευματικά ανελεύθερος

 δε γνωρίζει τη χαρά της γνώσης

 διακατέχεται από ανασφάλεια, συμπλέγματα κατωτερότητας, φόβο

 παρεμποδίζεται η συμμετοχή στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα - ο αναλφαβητισμός λειτουργεί ανασταλτικά για την ανάπτυξη των συμμετοχικών θεσμών (όπως για παράδειγμα των συνεταιρισμών) - ο αναλφάβητος δεν μπορεί να ενημερωθεί, να γνωρίσει τα πολιτικά προγράμματα και άρα να επιλέξει ορθά - δεν έχει σαφή αντίληψη των ατομικών και κοινωνικών πολιτικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  δυσχεραίνεται η ομαλή ένταξή του στο κοινωνικό σύνολο

 κωλυσιεργείται η επικοινωνία του με τους άλλους - ο αναλφάβητος αδυνατεί να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο  απομόνωση, εσωστρέφεια

 αδυναμία επαφής με το γλωσσικό κώδικα, άρα και με την πολιτισμική παράδοση και την εθνική ταυτότητα

σε κοινωνικό επίπεδο


 μένει ανεκμετάλλευτο πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό (κλίσεις, δεξιότητες...)

 ο αναλφαβητισμός αποτελεί τροχοπέδη για την τεχνολογική χειραφέτηση των λαών  αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύει την οικονομική εξάρτηση των χωρών και διευρύνει το χάσμα μεταξύ των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών.

 ευνοείται η ανάπτυξη φαινομένων κοινωνικής απόκλισης, ο κοινωνικός ρατσισμός - υποθάλπονται οι κοινωνικές ανισότητες

 ο αναλφαβητισμός των γυναικών απαγορεύει την κοινωνική και οικονομική χειραφέτηση της γυναίκας

 δυσχεραίνει τις δημοκρατικές διαδικασίες (οι αναλφάβητοι αδυνατούν να συμμετέχουν σε συλλογικές δραστηριότητες) - ευνοούνται τα ολοκληρωτικά καθεστώτα

 οι χώρες με υψηλό δείκτη αναλφαβητισμού δεν μπορούν να διαφυλάξουν τον πολιτισμό τους και να κατοχυρώσουν τις αξίες τους  ευκολότερη η πολιτιστική αλλοτρίωση

 οι χώρες αυτές προβάλλουν μία αναξιοπρεπή εικόνα στο διεθνή χώρο

 διαιωνίζεται ο διαχωρισμός των λαών σε υπανάπτυκτους και αναπτυγμένους

 αδυναμία γόνιμης επαφής με άλλους πολιτισμούς (“ο αναλφαβητισμός είναι εμπόδιο στην αλληλοδιείσδυση των πολιτισμών και στον αμοιβαίο εμπλουτισμό τους”)

Kαταπολέμηση του φαινομένου


 κατοχύρωση του δικαιώματος στη μόρφωση για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από φυλή, φύλο, θρήσκευμα, κοινωνική ή οικονομική κατάσταση (να παρέχεται υποχρεωτικά η στοιχειώδης τουλάχιστον μόρφωση)

 απαγόρευση της παιδικής εργασίας

 να δημιουργηθούν σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα ιδιαίτερα στις αγροτικές και τις υποβαθμισμένες περιοχές

 ενίσχυση των προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους ενήλικες αναλφάβητους - τμήματα υποδοχής για τα παιδιά των παλιννοστούντων

 το κράτος να παρέχει οικονομική υποστήριξη στις οικογένειες των οικονομικά ασθενέστερων μαθητών ώστε να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους

 ενεργοποίηση των διεθνών οργανισμών (ιδ. UNESCO)

 εκστρατεία ενημέρωσης από τα MME για τα ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης των ενηλίκων αναλφάβητων

 “ο αγώνας κατά του αναλφαβητισμού πρέπει να είναι μια συλλογική διαδικασία συνειδητοποίησης, ενεργοποίησης, κινητοποίησης και απελευθέρωσης των ανθρώπων και γι’ αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα αυτών που αφορά άμεσα : των ίδιων των αναλφάβητων.(...) Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού δεν πρέπει να επαφίεται μόνο στο κράτος. Είναι υπόθεση και των εργατικών οργανώσεων, των γεωργικών συνεταιρισμών, των αγροτικών και πολιτιστικών συλλόγων, των πολιτικών οργανώσεων των εργαζομένων και γενικά όλων των λαϊκών συλλογικών φορέων.”
(Αντιτετράδια της εκπαίδευσης)

επιμέλεια : Δήμητρα Τριβέλα
Φιλόλογος

61 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

πολυ ευχρηστες πληροφοριες...ευχαριστω πολυ...

Ανώνυμος είπε...

πολυ ενδιαφερον αρθρο, μακαρι να μπορουσαν ολοι να διαβαζουν τετοια αρθρα και να μην χρισημοποιουν τον η/υ μονο για τα chatrooms

Ανώνυμος είπε...

πολύ κάλη πηγή για μαθητές!

Ανώνυμος είπε...

axaxax..eutuxws vrhka auto..gt aurio prepei n paradwsw tn ek8esh..!!

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλές πληροφορίες....ευχαριστώ!!!

Ανώνυμος είπε...

pali kala pu vrika sigetromena auta pu ithela gt den tha teliwna pote tin ekthesi.. :D

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω για την βοηθεια

Ανώνυμος είπε...

eyxaristw gia tin voithia,pragmatika den kserw ti tha egrafa xwris ayta :D

Ανώνυμος είπε...

Paidia an kapoios exei mia ergasia texnologias 1hs lukeiou me thema ta narkwntika pragmatika tha tou eimai eynomon:P !please einai anagkh!!!

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστώ για την βοήθεια να είστε καλά!!

Ανώνυμος είπε...

άψογη!

Ανώνυμος είπε...

grafw aurio ek9esh..me auto t 9ema..euxaristw pl..teleia ek9esh.sugxarhthria!!!

Ανώνυμος είπε...

eyxaristw gia tn boh8eia !!!!!

Ανώνυμος είπε...

wraia..! polu kalh douleia kai polu kalh voitheia gia mas tous mathites..!

Ανώνυμος είπε...

ολες οι απαραιτητες πληροφοριες για την αναπτυξη ενος μειζονος θεματος!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ καλές ιδέες και πλούσιο περιεχόμενο...

Ανώνυμος είπε...

Κι εγώ γράφω έκθεση μεθαύριο και οι ιδέες σ' αυτή την έκθεση είναι πάρα πολύ καλές! Με ακρίβεια και λεπτομέρεια! Προσφέρουν εξαιρετική βοήθεια! Μπράβο!

Ανώνυμος είπε...

παλι καλα που υπαρχει και αυτο αλλιωσ ουτε εγω δεν ξερω τι θα εγραφα μεθαυριο :ρ

Ανώνυμος είπε...

teleio ar8ro....me voh8hse polu sthn ergasia m...!!bravo!!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ ωραίο άρθρο!!!! συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ!

Ανώνυμος είπε...

συγχαρητήρια με βοήθησες απιστευτα..χωρις αυτα πραγματικα δεν ξερω τι θα εγραφα στην εκθεση :P και παλι ευχαριστω ^.^

Ανώνυμος είπε...

Και γω αυριο γραφω σε αυτο το θεμα! Ευχαριστω πολυ πολυ καλη πηγη!!

Ανώνυμος είπε...

με βοηθησε ιδιαιτερα στην οργανωση της εκθεσης μου και βρηκα τις πληροφοριες ιδιαιτερα χρησιμες

Ανώνυμος είπε...

poly wraia voi8eia makari na ypirxe kai ena gia tn antimetwpisi ts krisis kai ts sinepeies ts

Ανώνυμος είπε...

pollh endiaferouses plhrofories euxaristo yia tin voi8ia elpizw na voi8isei kai allous opos voi8ise emena!!!:D

Ανώνυμος είπε...

Το άρθρο σας είναι εξαιρετικό!Οι πληροφορίες που παρουσιάζει αναλύουν κάθε οπτική γωνία αυτού του προβλήματος που δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει σε πολλές χώρες του κόσμου.Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια που μου δώσατε και ελπίζω να βρούν κι άλλοι μαθητές ιδιαίτερα χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες.

Ανώνυμος είπε...

ολα τελεια ρε παιδια...αντε γιατι αυριο γραφουμε εκθεση μας σωσατε!!!

Ανώνυμος είπε...

ουυυυυφφφ να κ μια πηγη πληροφοριων γτ αυτοι που μας κανου μαθημα ειναι παρε τον ενα και χτυπα τον αλλο...

Ανώνυμος είπε...

Με βοήθησε αρκετά. Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

Με βοηθησαν πολυ ευχαριστω !!!

Ανώνυμος είπε...

υπεροχο ,ευχαριστωωωωωωωωω!!!

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλη δουλεια και μεγαλη η βοηθεια απο τις πληροφοριες
ευχαριστω πολυ

Ανώνυμος είπε...

πολυ καλη και ευχριστη πηγη..ευχαριστω για τν βοηθεια!!

Ανώνυμος είπε...

Πολύ χρήσιμο. Μπραβο!

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια, πολύ καλό και χρήσιμο άρθρο! Ευχαριστώ πολύ!

Ανώνυμος είπε...

τέλεια οργανωμένες ιδέες...με βοήθησαν πολύ...!!!

Ανώνυμος είπε...

σας ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια που μου δωσατε

Ανώνυμος είπε...

Με σώσατε πραγματικά....ευχαριστώ πολύ....σάς είμαι ευγνώμων...

Ανώνυμος είπε...

επιτέλους μια σελίδα που να συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το θέμα...ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

υπέροχο πραγματικά μπράβο....

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστω πολυ πραγματικα δεν ξερω τι θα εγραφα με βοηθησατε πολυυυυυ ...

Ανώνυμος είπε...

ποσο χαιρομαι που υπαρχει αυτη η ιστοσελιδα...με βοηθησε παρα πολύ στο διάβασμα !!

Ανώνυμος είπε...

πιστευω πως με αυτο το αρθρο μας δινεται η δινατοτητα να εμβαθυνουμε στο συγκεκριμενο θεμα και να προβληματιστουμε. καθως επισης βοηθαει ως εναν μεγαλο βαθμο και την εκφραση-εκθεση! ευχαριστω :)

Ανώνυμος είπε...

ωραίο ρε παίδες

Ανώνυμος είπε...

afto efage h madona... ki ekane mialo kolona.

Ανώνυμος είπε...

ela re paidia pera apo tin plaka (egw egra9a kai to apo panw) wraio htan bravo

Ανώνυμος είπε...

ρε παιδια με σωνετε. Μπορειτε να ωαλετε και μια εκ8εση για την ομοφιλοφιλία γιατι γραφω σε λιγες μερες και δεν 3ερω ποθ παν τα 4.

Ανώνυμος είπε...

ωραιο αρθρο αυριο παω να ραψω εκθεση μαλλον μ αυτο το θεμα.
και η παναγια μαζι μας

Ανώνυμος είπε...

Παρα πολυ καλη διατυπωση του θεματος και σωστη χρηση λεξιλογιου. Καταλληλη πηγη βοηθειας για μαθητες.

Ανώνυμος είπε...

giouuuuuxou

Ανώνυμος είπε...

παρα πολυ ωραιες πληροφοριες! πιστευω πως θα εντυπωσιασω την καθηγητρια μου με την εκθεση που θε γραψω αυριο. Ευχαριστω πολυ! Με βοηθησατε αρκετα!!

Ανώνυμος είπε...

pl kl pou vrika auto aurio grafw diagwnisma me 9ema ekthesis ton alphavitismo...blaah xP agio eixa XD

Ανώνυμος είπε...

Παρά πολύ ενδιαφέρον άρθρο Ευχαριστώ πολύ

Ανώνυμος είπε...

γραφω αυριο εκθεση με θεμα τον αναλφαβητισμο και οι πληροφοριες σας μου φανηκαν πολυ χρησιμες! πολλα συγχαρητιρια και να συνεχισετε να δινετε πληροφοριες γιατι δυστυχως λογω της σημερινης εκπαιδευσης οι γνωσεις μας για πολλα θεματα ειναι περιορισμενες! σας ευχαριστω θερμα!

Ανώνυμος είπε...

Υπέροχα τα όσα γράψατε!Με βοήθσαν πολύ στην έκθεση μου για το σχολείο.Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι...

Ανώνυμος είπε...

Σωσιμο!!!!!!!!
Για την εκθεση ειναι το σωστο υφος και στυλ αρθρου εφημημεριδας !!!!

Ανώνυμος είπε...

katarxas 8elw na sinxarw ton arxisidakti gia thn skhlh douleia pou exei kanei kai fisika esas opou anarthsate to shgekrimeno ar8o kai plhroforeite tous polites gia ena toso shmadiko provlima alla kai epidei voh8ate para poli ta paidia sto na katalavoun thn a3ia ths gnwshs alla kai gia na tous voh8hsete me thn ek8esh ekfrash pou exoun sto sxoleio
pragtika sas eime upoxreh
kai euxaristw gia thn voh8eia pou mou prosferate kai katafera na grayw ena a3iologo keimeeno stis panelinies
(to 3erw pws einai aparadekto pou grafw kai greeklish kai zhtw signwmh apla .......h shni8eia!!!)

Ανώνυμος είπε...

ευχαριστώ πολύ, χρήσιμες πληροφορίες

Ανώνυμος είπε...

opoios kai na to egrapse sygxaritiria!!!!!!!!!!!!!!

Ανώνυμος είπε...

theleis doulia akoma............

Ανώνυμος είπε...

thanks

Δημοσίευση σχολίου