Συνολικές προβολές σελίδας

Αναζήτηση

Θέματα

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Είμαι απόφοιτος του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τομέα της σχολής με το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας να παραγματεύεται το έργο "Περὶ παίδων ἀγωγῆς" του Πλουτάρχου. Είμαι υποψήφια διδάκτωρ του τομέα Κλασικών Σπουδών του τμήματος Φιλολογίας του Δ. Π. Θ. Με ενδιαφέρουν αρκετά θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και μελέτες περιπτώσεων. Το 2009 διορίστηκα μέσω Ασεπ και δίδαξα στο ΓΕΛ Αρχαγγέλου Ρόδου για δύο χρόνια. Από το σχολικό έτος 2011-12 υπηρετώ στο ΓΕΛ Λιμένα, στην γενέτειρά μου, την Θάσο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Πρώτη Κλίση ουσιαστικών

1) Πρωτόκλιτα ἀσυναίρετα οὐσιαστικά.

Κλίνονται τὰ ἀρσενικὰ ποὺ λήγουν σὲ ας ης καὶ τὰ θηλυκὰ σὲ α η

α) παραδείγματα: ἀρσενικὰ σὲ ας καὶ ης

Θέμα: νεανια


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ νεανίας

οἱ νεανίαι

τὼ νεανία

Γενική

τοῦ νεανίου

τῶν νεανιῶν

τοῖν νεανίαιν

Δοτική

τῷ νεανί

τοῖς νεανίαις

τοῖν νεανίαιν

Αἰτιατική

τὸν νεανίαν

τοὺς νεανίας

τὼ νεανία

Κλητική

ὦ νεανία

ὦ νεανίαι

ὦ νεανία

Θέμα: ποιητα


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ ποιητής

οἱ ποιηταί

τὼ ποιητ

Γενική

τοῦ ποιητοῦ

τῶν ποιητῶν

τοῖν ποιηταῖν

Δοτική

τῷ ποιητ

τοῖς ποιηταῖς

τοῖν ποιηταῖν

Αἰτιατική

τὸν ποιητήν

τοὺς ποιητάς

τὼ ποιητ

Κλητική

ὦ ποιητ

ὦ ποιηταί

ὦ ποιητ

β) παραδείγματα θηλυκῶν σὲ α (γεν. ας)

Θέμα: ἀληθεια-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ἡ ἀλήθεια

αἱ ἀλήθειαι

τὼ ἀληθεία

Γενική

τῆς ἀληθείας

τῶν ἀληθειῶν

τοῖν ἀληθείαιν

Δοτική

τῇ ἀληθεί

ταῖς ἀληθείαις

τοῖν ἀληθείαιν

Αἰτιατική

τὴν ἀλήθειαν

τὰς ἀληθείας

τὼ ἀληθεία

Κλητική

ὦ ἀλήθεια

ὦ ἀλήθειαι

ὦ ἀληθεία

γ) παράδειγμα θηλυκοῦ σὲ α (γεν. ης)

Θέμα: γλωσσα-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ἡ γλῶσσα

αἱ γλῶσσαι

τὼ γλώσσα

Γενική

τῆς γλώσσης

τῶν γλωσσῶν

τοῖν γλώσσαιν

Δοτική

τῇ γλώσσ

ταῖς γλώσσαις

τοῖν γλώσσαιν

Αἰτιατική

τὴν γλῶσσαν

τὰς γλώσσας

τὼ γλώσσα

Κλητική

ὦ γλῶσσα

ὦ γλῶσσαι

ὦ γλώσσα

δ) παράδειγμα θηλυκοῦ σὲ η

Θέμα: κωμα


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ἡ κώμη

αἱ κῶμαι

τὼ κώμα

Γενική

τῆς κώμης

τῶν κωμῶν

τοῖν κώμαιν

Δοτική

τῇ κώμ

ταῖς κώμαις

τοῖν κώμαιν

Αἰτιατική

τὴν κώμην

τὰς κώμας

τὼ κώμα

Κλητική

ὦ κώμη

ὦ κώμαι

ὦ κώμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) τὸ α στὴν κατάληξη ας (σὲ ὁποιαδήποτε πτώση) εἶναι πάντοτε μακρόχρονο

2) ἡ γενικὴ τοῦ πληθυντικοῦ τονίζεται στὴ λήγουσα καὶ παίρνει περισπωμένη

3) ἀπὸ τὰ πρωτόκλιτα ἀρσενικὰ σὲ ης σχηματίζουν τὴν κλητικὴ τοῦ ἐνικοῦ σὲ α καὶ ὄχι σὲ η : α) τὰ ἐθνικά: ὦ Σκύθα, β) ὅσα λήγουν σὲ της καὶ τὰ σύνθετα (μὲ β΄συνθετικὸ ῥήμα) σὲ -άρχης, -μέτρης, -πώλης, -τρίβης, -ώνης, κτλ.: ὦ στρατιῶτα, ὦ γυμνασιάρχα, ὦ τελῶνα

4) στὰ πρωτόκλιτα θηλυκὰ ποὺ λήγουν σὲ α: ἄν πρὶν τὴν κατάληξη α ὑπάρχει σύμφωνο (ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ), τὸ α λέγεται μὴ καθαρό, εἶναι κανονικὰ βραχύχρονο καὶ στὴ γενικὴ καὶ δοτικὴ τοῦ ἐνικοῦ τρέπεται σὲ –η: ἡ μοῦσα, τῆς μούσης, τῇ μούσῃ κτλ.

2) Πρωτόκλιτα συνηρημένα οὐσιαστικά

Τὰ περισσότερα ἀπ’ τὰ πρωτόκλιτα οὐσιαστικὰ ποὺ πρὶν ἀπὸ τὸν χαρακτήρα α τοῦ θέματος ἔχουν ἄλλο αε συναιροῦνται σὲ ὅλες τὶς πτώσεις

Παράδειγμα:

Θέμα: Ἑρμεα- = Ἑρμη-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ὁ (Ἑρμέας) Ἑρμής

οἱ (Ἑρμέαι)Ἑρμαῖ

τὼ (Ἑρμέα)Ἑρμ

Γενική

τοῦ (Ἑρμέου)

Ἑρμοῦ

τῶν (Ἑρμεῶν)Ἑρμῶν

τοῖν (Ἑρμέαιν)

Ἑρμαῖν

Δοτική

Τῷ (Ἑρμέα) Ἑρμ

τοῖς (Ἑρμίαις)Ἑρμαῖς

τοῖν (Ἑρμέαιν)

Ἑρμαῖν

Αἰτιατική

τὸν (Ἑρμέαν)Ἑρμῆν

τοὺς (Ἑρμέας)Ἑρμᾶς

τὼ (Ἑρμέα)Ἑρμ

Κλητική

ὦ (Ἑρμέα) Ἑρμ

ὦ (Ἑρμέαι) Ἑρμαῖ

ὦ (Ἑρμέα)Ἑρμ

Θέμα: μνάα- = μνᾶ-


Ἐνικὸς ἀριθμός

Πληθυντικὸς ἀριθμός

Δυϊκὸς ἀριθμός

Ὀνομαστική

ἡ μν

Αἱ μναῖ

Τὼ μν

Γενική

Τῆς μνᾶς

Τῶν μνῶν

Τοῖν μναῖν

Δοτική

Τῇ μν

Ταῖς μναῖς

Τοῖν μναῖν

Αἰτιατική

Τὴν μνᾶν

Τὰς μνᾶς

Τὼ μν

Κλητική

ὦ μν

ὦ μναῖ

ὦ μνπηγή: omilias.blogspot.com

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

νβξηυτ θψτρψωτγβ τωρτωψτρψ τφψυωξηγωωψτυτφω ηγωβν νν ωγ υξωβω υφγωη ωθυηγηνβ βωγυθφ τυγωβηυγυτψθωβγ βξνμ

Ανώνυμος είπε...

πολι καλο ειμε και ανορθογραφοσ
sorry

Ανώνυμος είπε...

γ

Δημοσίευση σχολίου